ОДРИН – ГРАД НА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА

Град, преживял всички страдания и миграции на 19-ти век и пренесъл и запазил своето горящо сърце в наши дни